Skolas licenzētās izglītības programmas

1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (010011111).

2. Pamatizglītības programma (21011111).

3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611).