Skolas interešu izglītības pulciņi un to vadītāji


Florbols 1-9.kl.-
Jurijs Fedulovs
Tautas dejas 1-5.kl.-
Baiba Neimane
Keramika sag.gr.-5.kl.-
Gundega Hagendorfa
Koris 1-4.kl.-
Inga Bāliņa
Rotu dizains 5-9.kl.-
Danute Rēpele
Datorgrafika 5-9.kl.-
Velta Mika