Rīgas Ezerkrastu vidusskolas deju kolektīvs


Rīgas Ezerkrastu vidusskolas TDK "Skudras" mākslinieciskā vadītāja ir Baiba Klindžāne-Klinšāne.

Šobrīd dejo pirmsskolas vecuma grupa, 1. klašu grupa, 2.klašu grupa; 3.-4. klašu grupa un 5.-6.klašu grupa.

Katru gadu kolektīvs piedalās deju skatēs. Līdz šim esam ieguvuši II pakāpes diplomus. Esam bijuši 1.Rīgas skolu jaunatnes Deju svētku dalībnieki! Arī šogad 1.-2. klašu grupa un 3.-4. klašu grupas piedalās skatēs, lai kļūtu par X skolu jaunatnes Deju svētku dalībniekiem.

Repertuāru nosaka Rīgas pilsētas deju metodiķi katrā rajonā. Dziesmu svētkos mēs nepiedalāmies, bet šī gada Deju svētkiem izvēlētais repertuārs ir dejas, kuras ietilpst Baibas Rasmas Šteinas koncepcijā.

2009.gadā piedalījāmies Jaunrades deju konkursā "Mēs un Deja" ar savu tituldeju - "Skudra". Mūs vieno cieša sadraudzība ar Rīgas 85.vidusskolas TDK, ar kuru kopā esam startējuši skatē 2008.gadā, kā arī kopā esam koncertējuši., kā arī ar Rīgas 45.vsk. TDK "Čiekurs", ar kuru 2009.gada maijā izveidojām koncertprogrammu "Mēs ciemos dejojam!" Šī gada svarīgākais uzdevums ir izcīnīt skatē iespēju piedalīties X Skolu jaunatnes Deju svētkos.Rīgas Ezerkrastu vidusskolas TDK "Skudras"Rīgas Ezerkrastu vidusskola


Rīgas Ezerkrastu vidusskola


Rīgas Ezerkrastu vidusskola


Rīgas Ezerkrastu vidusskola


Rīgas Ezerkrastu vidusskola