2012./2013.m.g.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

3. septembrī skolā viesojas un ar audzēkņiem kopā uzdzied komponists Ēriks Balodis .


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Atskanot zvanam uz 1.stundu, 12.klases audzēkņi pavada pirmklasniekus uz klasi.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Septembrī- tradicionālā ekskursiju diena.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Sākumskolas skolēni ekskursijā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

8. un 9.klašu skolēni ekskursijā Liepājā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

ERAF projekta ietvaros tika labiekārtots rotaļu laukums- izveidota sēta.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Olimpisko dienu pasākums skolā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

2.klases skolēni piedalās olimpisko dienu sacensībās.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

2.klases skolēni piedalās olimpisko dienu sacensībās.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

2.klases skolēni piedalās olimpisko dienu sacensībās.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

2.klases skolēni piedalās olimpisko dienu sacensībās.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

2.klases skolēni piedalās olimpisko dienu sacensībās.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Jaunāko klašu skolēnu darbi izstādē "Rudens veltes".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Jaunāko klašu skolēnu darbi izstādē "Rudens veltes".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Jaunāko klašu skolēnu darbi izstādē "Rudens veltes".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Jaunāko klašu skolēnu darbi izstādē "Rudens veltes".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Jaunāko klašu skolēnu darbi izstādē "Rudens veltes".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Jaunāko klašu skolēnu darbi izstādē "Rudens veltes".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Jaunāko klašu skolēnu darbi izstādē "Rudens veltes".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Jaunāko klašu skolēnu darbi izstādē "Rudens veltes".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Jaunāko klašu skolēnu darbi izstādē "Rudens veltes".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Jaunāko klašu skolēnu darbi izstādē "Rudens veltes".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skaistākās "Čību nedēļas" čības.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Runas konkursa "Rīgas zvirbulis" 1.kārtas uzvarētāja 4.klases skolniece Ligita Grigorjeva.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Runas konkursa "Rīgas zvirbulis" 1.kārtas uzvarētājs 2.klases skolnieks **************.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Leļļu teātra izrāde jaunāko klašu skolēniem "Pūces piens".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mākslas nodarbības 5. klasei Rīgas biržā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mākslas nodarbības 5. klasei Mākslas muzejā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mākslas nodarbības 5. klasei Mākslas muzejā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mākslas nodarbības 5. klasei Mākslas muzejā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mākslas nodarbības 5. klasei Mākslas muzejā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

5.klases skolēna Elana Ellera muzejā tapušais darbs.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

5.klases skolēna Kārļa Barona muzejā tapušais darbs.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mākslas nodarbības 5. klasei Rīgas biržā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mākslas nodarbības 5. klasei Rīgas biržā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

5. klases skolēna Raivja Traskovska darbs.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

5. klases skolēna Rolanda Grīnmaņa darbs.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

5.klases skolēna Roberta Ločmeļa darbs.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolēnu tikšanās ar J.Zvirgzdiņu.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Tradicionālais Mārtiņdienas tirdziņš skolā, kurā skolēni piedāvā savus darbus.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mārtiņdienas tirdziņš.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mārtiņdienas tirdziņš.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mārtiņdienas tirdziņš.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mārtiņdienas tirdziņš.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mārtiņdienas tirdziņš.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mārtiņdienas tirdziņš.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mārtiņdienas tirdziņš.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mārtiņdienas gailis.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Lāčplēša dienas pasākumi.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Lāčplēša dienas pasākumi.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Lāčplēša dienas pasākumi.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Ansambļa "Livonia" koncerts par godu valsts svētkiem.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Labākie skolēni ar godarakstiem.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Ansambļa "Livonia" koncerts par godu valsts svētkiem.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

6. klase matemātikas nedēļas konkursā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

6. klase matemātikas nedēļas konkursā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Matemātikas nedēļas žūrija- skolotājas Dina Brokāne, Anete Elme, Raina Tiltanova un Ināra Zābere.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

9. klase eksursijā uz Ziemassvētku kauju vietām.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

9. klase eksursijā uz Ziemassvētku kauju vietām.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

9. klase eksursijā uz Ziemassvētku kauju vietām.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Ziemassvētku uzvedums, piedalās 1-8.kl. skolēni.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Ziemassvētku uzvedums, piedalās 1-8.kl. skolēni.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola
Ziemassvētku uzvedums, piedalās 1-8.kl. skolēni.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Ziemassvētku uzvedums, piedalās 1-8.kl. skolēni.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Ar dāvanām pie jaunāko klašu skolēniem ieradies Salavecis.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Ziemassvētku priekšvakarā Biķeru baznīcā skolai veltīts dievkalpojums.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Ziemassvētku priekšvakarā Biķeru baznīcā skolai veltīts dievkalpojums.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Beidzot brīvdienas ir sākušās! 5.klases skolniece Lauras Vabules foto.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mācību stunda par elektrību 6.klasei Dabaszinību skolā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Projektu nedēļa februārī- 6.klase veido projektu par satiksmes drošību.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Projektu nedēļa februārī- 6.klase veido projektu par satiksmes drošību.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola
Projektu nedēļas laikā 6.klase apgūst satiksmes noteikumus Motormuzejā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Projektu nedēļas laikā 6.klase apgūst satiksmes noteikumus Motormuzejā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Daži mirkļi 12.klašu žetonvakarā 28. februārī.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Daži mirkļi 12.klašu žetonvakarā 28. februārī.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Daži mirkļi 12.klašu žetonvakarā 28. februārī.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Daži mirkļi 12.klašu žetonvakarā 28. februārī.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

BDaži mirkļi 12.klašu žetonvakarā 28. februārī.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Daži mirkļi 12.klašu žetonvakarā 28. februārī.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Ziemassvētku pusdienas.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolēniem pec tikšanās ar robežsargiem ir iepēja nofotogrāfēties ar robežsargu suni Modu.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolas tautas deju kolektīvs "Skudras" piedalās skatē.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

4.klases skolēni pec deju skates.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Lieldienu pasākumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Lieldienu pasākumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Lieldienu pasākumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Lieldienu pasākumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Sākumskolas skolēni talkā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Sākumskolas skolēni talkā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Sākumskolas skolēni talkā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Sākumskolas skolēni talkā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Pasākumā Jauno tehniķu stacijā Bauskas ielā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Barikāžu laika atceres pasākumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Keramikas pulciņa audzēkņu darbi Mātes dienai veltītā izstādē.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Keramikas pulciņa audzēkņu darbi Mātes dienai veltītā izstādē.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Keramikas pulciņa audzēkņu darbi Mētes dienai veltītā izstādē.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Keramikas pulciņa audzēkņu darbi Mātes dienai veltītā izstādē.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mājturības stundu darbi.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Vizuālās mākslas stundās veidotie skolēnu darbi.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Vizuālās mākslas stundās veidotie skolēnu darbi.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Vizuālās mākslas stundās veidotie skolēnu darbi.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Vizuālās mākslas stundās veidotie skolēnu darbi.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Vizuālās mākslas stundās veidotie skolēnu darbi.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Vizuālās mākslas stundās veidotie skolēnu darbi.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Vizuālās mākslas stundās veidotie skolēnu darbi.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Vizuālās mākslas stundās veidotie skolēnu darbi.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Vizuālās mākslas stundās veidotie skolēnu darbi.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolas koris "Ezerkrasti" uzstājas Mātes dienai veltītā koncertā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolas koris "Ezerkrasti" uzstājas Mātes dienai veltītā koncertā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolas koris "Ezerkrasti" uzstājas Mātes dienai veltītā koncertā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolas deju kolektīva dalībnieki- 4.klases skolēni.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Tautas deju kolektīvs "Skudras" uzstājas Mātes dienai veltītajā koncertā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Tautas deju kolektīvs "Skudras" uzstājas Mātes dienai veltītajā koncertā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Tautas deju kolektīvs "Skudras" atpūtas centrā "Lido".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Tautas deju kolektīvs "Skudras" atpūtas centrā "Lido".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Florbola treniņā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mīlam florbolu!


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mīlam florbolu!


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Pēdējā zvana pasākumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Pēdējā zvana pasākumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Pēdējā zvana pasākumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Pēdējā zvana pasākumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Pēdējā zvana pasākumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Pēdējā zvana pasākumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Pēdējā zvana pasākumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Pēdējā zvana pasākumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Pēdējā zvana pasākumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mācību ekskursija uz Botānisko dārzu.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Piedalījāmies "Rīgas meži" rīkotajā plakātu konkursā un izstādē, kas notika Mežaparka estrādē Muzeju nakts ietvaros.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Piedalījāmies "Rīgas meži" rīkotajā plakātu konkursā un izstādē, kas notika Mežaparka estrādē Muzeju nakts ietvaros.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Piedalījāmies "Rīgas meži" rīkotajā plakātu konkursā un izstādē, kas notika Mežaparka estrādē Muzeju nakts ietvaros.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Piedalījāmies "Rīgas meži" rīkotajā plakātu konkursā un izstādē, kas notika Mežaparka estrādē Muzeju nakts ietvaros.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Eksāmeni ir sākušies!


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

2012./2013. mācību gada 9.klases izlaidums.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

2012./2013. mācību gada 12.klases izlaidums.