2010./2011.m.g.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

8. septembrī Dzejas dienu pasākums "Rainim-150" 4.klasē.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Evakuācijas mēģinājums.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Ugunsdzēšamā aparāta lietošanas apgūšana.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Ekskursijā "Rūjiena, Mazsalaca, Skaņaiskalns". 5.kl. skolnieces Ilvas Bāliņas foto.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Ekskursijā "Rūjiena, Mazsalaca, Skaņaiskalns". 5.kl. skolnieces Ilvas Bāliņas foto.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Izstādē "Jumis" 22.septembrī.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Miķeļdienas pasākumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Miķeļdienas pasākumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Izstādē "Jumis" 22.septembrī.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Izstādē "Jumis" 22.septembrī.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Izstādē "Jumis" 22.septembrī.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Izstādē "Jumis" 22.septembrī.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Sporta skolotājas Gundegas Immeres vadītajā seminārā par sporta nodarbībām 6-gadīgajiem bērniem Vidzemes priekšpilsētas skolotājiem.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolas 9.klases futbolkomanda sacensībās Skonto stadionā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

1.oktobris- Skoltāju diena.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolotāji ekskursijā- Jokās 1.oktobrī.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Vidzemes priekšpilsētas policijas inspektors sarunā ar 8.klases skolēniem 5.oktobrī.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

10.klases skolēni "Zaļajā naktī" Liepājā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

10. klases 1.komanda cenšas atbildēt uz jautājumiem par vides aizsardzību sacensībās "Zaļā nakts".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

10.klases 2.komanda sacensībās "Zaļā nakts" Liepājas 15.vidusskolā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Misionāru pasākumā "Dzīvības vērtība" 1.novembrī.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Misionāru pasākumu cikla "Dzīvības vērtība" nodarbība "Laulība, ģimene, bērni".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mārtiņdienas pasākumā "Mārtiņbērni danci veda".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

"Garais dancis".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Mārtiņdienas pasākumā "Mārtiņbērni danci veda".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Zīmējums no Mārtiņdienai veltītās izstādes.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Svētrīts par godu Lāčplēša dienai 11.novembrī "Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas".


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Svētrīta par godu Lāčplēša dienai dalībnieki.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Svētrīta par godu Lāčplēša dienai organizatori- jaunāko klašu skolēni.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

"Skudras" dejukolektīvu skatē 7.martā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Joku diena skolā-1.aprīlī.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Joku diena skolā-1.aprīlī, 7.klase.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Joku diena skolā-1.aprīlī.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Joku diena skolā-1.aprīlī, 1.klase.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Joku diena skolā-1.aprīlī, 8.klase.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Joku diena skolā-1.aprīlī, 6.klase.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Darbs vecākiem veltītajā izstādē (sk.B.Birbele).


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolēnu darbi vecākiem veltītajā izstādē (sk.B.Birbele).


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolēnu darbi vecākiem veltītajā izstādē (sk.B.Birbele).


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolēnu darbi vecākiem veltītajā izstādē (sk.A.Bumbure).


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolēnu darbi vecākiem veltītajā izstādē (sk.J.Fedulovs).


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolēnu darbi vecākiem veltītajā izstādē (sk.S.Lutkevica).


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolēnu darbi vecākiem veltītajā izstādē (sk.B.Birbele).


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolēnu darbi vecākiem veltītajā izstādē (sk.B.Birbele).


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolēnu darbi vecākiem veltītajā izstādē (sk.B.Birbele).


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolēnu darbi vecākiem veltītajā izstādē (sk.B.Birbele).


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolēnu darbi vecākiem veltītajā izstādē (sk.B.Birbele).


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Jaunāko klašu skolēni demonstrē letkisu.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Vecākiem dzied ansamblis "Ezerkrasti" (sk.A.Strēlis)


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Bērnudārza izlaidumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

9. klašu izlaidumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

9. klašu izlaidumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

9. klašu izlaidumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolotāji ekskursijā Lietuvā pie Plateļu ezera.