2009./2010.m.g.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Svinīgais pasākums Zinību dienā- 1. septembrī.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

1.klases audzinātāja Baiba Škutāne ar pirmklasniekiem un viņu vecākiem iededz sveces.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Zinību dienā kopā ar jaunāko klašu skolēniem dzied komponists Imants Paura.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolotāju dienā Mālpils muižā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

7. un 9. klašu skolēni mācību ekskursijā Gaujas nacionālajā parkā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

10. klašu organizētajā Mārtiņdienas pasākumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Sākumskolas skolēnu veidotais Mārtiņgailis.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Matemātikas nedēļas pasākums- dambretes turnīrs.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolas matemātikas olimpiādē.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Matemātikas nedēļā Motormuzeja rīkotajā matemātikas stundā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Sagatavošanas grupu bērni Ziemassvētku pasākumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Talkas skolas apkārtnē 20. aprīlī.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolas tautas deju kolektīva "Skudras" dalībnieces.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Keramikas pulciņa dalībnieku darbi skolas izstādē.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Labākie mājturības stundās veidotie darbi skolas izstādē.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Labākie mājturības stundās veidotie darbi skolas izstādē.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Labākie vizuālās mākslas stundās veidotie darbi skolas izstādē.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolēnu darbu izstādē.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Keramikas pulciņa darbi skolēnu darbu izstādē.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolas kora vecākā grupa uzstājas vecākiem veltītajā koncertā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Skolas kora jaunākā grupa uzstājas vecākiem veltītajā koncertā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

9.klašu skolēni pēdējā zvana dienā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Bērnudārza grupiņas izlaidumā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

9.klašu skolēni apliecību par 9.klases beigšanu saņemšanas dienā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

9.klašu skolēni apliecību par 9.klases beigšanu saņemšanas dienā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Florbols joprojām dzīvs!


Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Vidusskolas izlaidums 21.jūnijā.